• caption 1
 • caption 2
 • caption 3
 • caption 4

Politika kakovosti

  Osnovna načela politike kakovosti oz. usmeritev podjetja z vidika naše vizije in ciljev so:

 • Zagotavljamo dobičkonosno in ekonomično delovanje podjetja ter realizacijo ciljev in pričakovanj z vidika naših naročnikov in ostalih partnerjev.
 • Stremimo k politiki ničnih napak.
 • Napake so dovoljene. Nedovoljene so namerne napake ali napake iz malomarnosti ter skrivanje le teh in ne odpravljanje napak ter ponavljanje napak. Kdor ugotovi napako, jo tudi odpravi. Če jo ne zmore odpraviti, naj javi napako nadrejenim.
 • Stremimo k sprotnem optimiranju procesov.
 • Spremljamo stanje in razvoj tehnologije ter ostalih znanj potrebnih za izpolnitev zahtev različnih odjemalcev.
 • Zagotavljamo in razvijamo sposobnost sodelavcev za čim učinkovitejšo uporabo znanj.
 • Dela izvajajo samo naši usposobljeni sodelavci.
 • V določanje ciljev podjetja vključujemo cilje in pričakovanja zaposlenih.
 • Varstvo pri delu in varovanje zdravja sta temeljni vrednoti, ki ju razvijamo skladno z veljavnimi zahtevami in standardi v svetu.
 • Spoštujemo usmeritev ohranjanja obstoječih partnerjev in širjenja sodelovanja z njimi.